• Ljus som kikar in...
 • Sommarsol
 • Ljus
 • Återbruk
 • Vallmo
 • Att bevara något som en gång var
 • Stillhet i tid av väntan
 • Att invänta
 • Jag - Caroline
 • Älskade vän
 • Sweetgrass och skatter från andra sidan havet
 • Tråd
 • Sommarmorgon
 • Lin

 Om

Maränghuset - luftslottet av tankar som blev en verklig plats.

Maränghuset Photo & Script,
är en lite byrå som drivs av kreativ lust att skapa och återberätta livets skeden.
Återskapa vardagen och skönheten i det enkla med bild och ord.

Uppdrag och projekt

Jobbar sida vid sida med reklambyrå och marknadskonsult.
Samarbete med skribenter.
Fotograferar för böcker och tidningar.

Med betoning på matlust,
livsmedel,
livsstil,
trädgård,
odling,
skapande och konst.

Grundare

Caroline Henkelius, född 1984.
Självbetitlad konstnär,
fotograf och skribent - med en tanke:

- Om du brinner och tror på något, kan du skapa mästerverk.

About

Meringue house - aircastle of thoughts that became a real place.

Maränghuset - Photo & Script,
is a little agency run by the creative desire to shape and retell the stages of life.
Recreate everyday life and the beauty of the simple with images and words.

Assignments and projects

Working side by side with advertising agency and marketing consultant.
Cooperation with writers.
Photography for books and magazines.

With an emphasis on appetite,
food,
lifestyle,
gardening,
growing,
crafts and art.

Maranghouse works world wide. 

Founder

Caroline Henkelius, born 1984.
Self-titled artist,
photographer and writer - with a thought:

-If you are passionate about and believe in something, you can create masterpieces.
 • Johannesörts tintur
 • Älskade kornblå
 • Sommaren i en vatten kanna
 • Ljus som kikar in...
 • Sommarsol
 • Ljus
 • Det är ett evigt byggande och flyttande
 • FIKA
 • Att lära sig vart allt kommer ifrån...
 • Stillhet i tid av väntan
 • Ostkaka...
 • Att invänta
 • Väv
 • Sommarmorgon
 • Meny val